Koninklijke Biljartfederatie Klein-Brabant

Home - Blz. 1/1

Beste biljartvrienden ,


Betreft : Algemene vergadering.


Het bestuur heeft het genoegen een afvaardiging van Uw club uit te nodigen

op de algemene vergadering die zal plaats hebben op Donderdag 21 september in het

lokaal van B.C. Opdorp Hoger OP om 20.00 uur stipt.

De dagorde ziet er o.m. als volgt uit:


1. Welkomwoord door de Voorzitter.

2. Aanwezigheidscontrole van de clubs.

3. Opmerkingen verslag vorige algemene vergadering.

4. uitdelen kalenderboek.

5. Allerlei.


Gezien het belang van deze algemene vergadering is het verplicht om

op deze algemene vergadering aanwezig te zijn .


Tot donderdag 21 september aanstaande.

Met de meest sportieve groeten,

Het Bestuur